0216 317 87 97
Egal İnşaat’a ait tüm kampanyalardan telefon ve mail yolu ile haberdar olmak istiyorum.
*Bu formda verilen kişisel bilgiler, Egal İnşaat’a bağlı olan kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat edilir ve izin verilir. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Egal İnşaat’ın göndermiş olduğu mail üzerinden üyeliğini iptal edebilir, 0216 317 87 97 numaralı çağrı merkezine iletebilir.